TOLSTOJEVA 56, NOVI SAD

Obuka

Kako do vozačke dozvole – korak po korak

Upis se može izvršiti svakim radnim danom u prostorijama naše auto-škole. Za upis je potrebna samo važeća lična karta. Prilikom upisa sklapate Ugovor sa auto-školom kojim su regulisani način sprovođenja obuke i polaganja ispita. Za maloletne kandidate neophodno je prisustvo roditelja prilikom potpisivanja Ugovora. Upis je moguće obaviti i online putem interneta, a mi ćemo vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku. Obuka vozača za „B“ kategoriju i polaganje teorijskog ispita može se vršiti sa navršenih 16 godina, a sa navršenih 17 godina stičete pravo na polaganje praktičnog ispita.

Teorijska obuka obuhvata onoliko časova koliko je zakonom predviđeno za kategoriju za koju se obučavate i sprovodi se u savremeno opremljenoj učionici naše auto-škole kroz predavanja i vežbe. Nastava se organizuje po grupama, a predavanje drži licencirani, stručni predavač. Teorijska obuka se sprovodi dva do tri puta nedeljno, a termini su prilogođeni polaznicima.

Nakon završene teorijske obuke, vrši se prijava teorijskog dela ispita. Potrebno je uplatiti određene takse za polaganje teorijskog ispita i dostaviti ih u auto-školu. Sve potrebne informacije o načinu polaganja teorijskog ispita i taksama dobićete u auto-školi. Teorijski ispit se polaže u učionici auto-škole, gde se odvijala teorijska obuka. U toku meseca postoje dva termina za polaganje teorijskog ispita. Položen teroijski ispit važi godinu i po dana.

Nakon položenog teorijskog ispita potrebno je izvaditi lekarsko uverenje za vozača „B“ kategorije, kako biste mogli započeti sa praktičnom obukom. Rok važenja lekarskog uverenja za obuku je godinu dana, ali za podnošenje zahteva za izdavanje vozačke dozvole lekarsko uverenje ne sme biti starije od šest meseci.

Nakon što ste izvadili lekarsko uverenje, započinjete praktičnu obuku, koja obuhvata onoliko časova koliko je zakonom predviđeno za kategoriju za koju se obučavate i sprovodi se na poligonu predviđenom za praktičnu obuku, a zatim i na javnom putu u naseljenom mestu i van njega. Termini praktične obuke se zakazuju u dogovoru sa instruktorom vožnje. Praktična obuka se vrši na savremenim i funkcionalnim vozilima predviđenim za obuku kandidata sa stručnim instruktorima vožnje iza kojih je višegodišnje iskustvo u oblasti osposobljavanja kandidate za vozače.

Potvrda o položenom ispitu iz prve pomoći je neophodna za dobijanje probne vozačke dozvole. Obuku i polaganje ispita iz prve pomoći možete obaviti u bilo kojoj fazi od upisa do prijave praktičnog dela ispita. U našoj auto-školi možete da dobijete uput za polaganje ispita iz prve pomoći u određenoj ustanovi uz povoljnu cenu.

Nakon završene praktične obuke, vrši se prijava praktičnog dela ispita. Potrebno je uplatiti određene takse za polaganje praktičnog ispita i dostaviti ih u auto-školu. Sve potrebne informacije o polaganju praktičnog ispita i taksama dobićete u auto-školi. U toku meseca postoje dva termina za polaganje praktičnog ispita.

Nakon položenog praktičnog dela ispita, u auto-školi dobijate uverenje o položenom vozačkom ispitu i podnosite zahtev za izdavanje probne vozačke dozvole.

Probna vozačka dozvola

1. Probna dozvola se izdaje za A1, A2, A, B1 i B kategorije (do sada je bila samo B kategorija)
2. Traje 2 godine ako se izvadi sa 19 godina, ili do 21. godine ako je izvađena pre 19. godine života (ovde ima izuzetaka za učenike srednjih saobraćajnih škola)
3. Probna dozvola dobija se samo jednom u životu (na primer, ako ste imali probnu vozačku dozvolu B kateorije, pa nakon isteka iste položite za A1 dobijate pravu vozačku za A1 kategoriju ne morate ponovo da imate probnu vozačku dozvolu za nju)
4. Postoje ograničenja jasno definisana za auto put (110km/h), moto put (90km/h)…
5. „Nulta tolerancija“ za alkohol
6. Zabrana upravljanja od 23 do 6 časova
7. Potpuna zabrana korišćenja telefona, čak i sa „hand-free“ uređajima
8. Zabrana upravljanja vozilom snage preko 80kW, osim ako je pod nadzorom člana porodice koje se nalazi u tom vozilu i koje ima vozačku dozvolu B kategorije duže od 5 godina
9. Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu B kategorije dok ne navrši 18 godina života ne sme da upravlja vozilom bez nadzora lica koje se nalazi u tom vozilu i koje ima važeću dozvolu B kategorije u trajanju od najmanje 5 godina.
10. Obavezan nadzor za vozača B kategorije koji je mlađi od 18 godina
11. Dozvoljeno je prevoziti najviše 3 lica, uključujući i lice koje vrši nadzor.
12. Obavezno označavanje vozila sa „П“ tablicama

VAŽNA NAPOMENA: Sve gore nabrojane tačke počinju da važe od aprila 2019. godine, osim tačke 8. koja je stupila na snagu u aprilu 2018. godine.

Auto-škola Točak Novi Sad 2018. Sva prava zadržana. Web dizajn: Kontera