TOLSTOJEVA 56, NOVI SAD

Cenovnik

Mogućnost plaćanja na više mesečnih rata!

90.000 din

B kategorija

 • Teorijska obuka, (30+10) časova - 18.000 din
 • Praktična obuka, 40 časova - 64.000 din
 • Teorijski ispit - 4.000 din
 • Praktični ispit - 4.000 din
Prijavite se
67.150 din

B kategorija (kandidat poseduje kategoriju AM, A1)

 • Teorijska obuka, (5+2) časova - 3.150 din
 • Praktična obuka, 35 časova - 56.000 din
 • Teorijski ispit - 4.000 din
 • Praktični ispit - 4.000 din
Prijavite se
59.150 din

B kategorija (kandidat poseduje kategoriju A2, A)

 • Teorijska obuka, (5+2) časova - 3.150 din
 • Praktična obuka, 30 časova - 48.000 din
 • Teorijski ispit - 4.000 din
 • Praktični ispit - 4.000 din
Prijavite se
43.150 din

B kategorija (kandidat poseduje kategoriju F)

 • Teorijska obuka, (5+2) časova - 3.150 din
 • Praktična obuka, 20 časova - 32.000 din
 • Teorijski ispit - 4.000 din
 • Praktični ispit - 4.000 din
Prijavite se
Auto-škola Točak Novi Sad 2018. Sva prava zadržana. Web dizajn: Kontera