• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
slide11 slide22 slide33 slide44 slide55

Cenovnik

 

"B" kategorija

Teorijska obuka, (30+10) časova

16.000

Praktična obuka, 40 časova

56.000

Teorijski ispit         

4.000

Praktični ispit

4.000

Ukupno

80.000 dinara

 

 "B" kategorija (kandidat poseduje kategoriju AM, A1)

Teorijska obuka, (5+2) časova

2.800

Praktična obuka, 35 časova

49.000

Teorijski ispit

4.000

Praktični ispit

4.000

 Ukupno

59.800 dinara

 

"B" kategorija (kandidat poseduje kategoriju A2, A)

Teorijska obuka, (5+2) časova

2.800

Praktična obuka, 30 časova

42.000

Teorijski ispit

4.000

Praktični ispit

4.000

Ukupno  

52.800 dinara

 

"B" kategorija (kandidat poseduje kategoriju F)

Teo.obuka, (5+2) časova 

2.800

Prak.obuka, 20 časova

28.000

Teorijski ispit

4.000

Praktični ispit

4.000

Ukupno

38.800  dinara